Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Angajatori

Ce facilităţi am?
a)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru absolvenţi ;
b)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor în vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale;
c)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru agenţii economici care au cel puţin 50 angajaţi  şi încadrează persoane cu handicap;
d)  Subvenţionarea. cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată;
e)  Subvenţionarea angajatorilor de inserţie care încadrează tineri în baza contractelor de solidaritate ;
f)  Programe de formare profesionale pentru proprii angajaţi ai agenţilor economici ;
g)  Subvenţionarea angajatorilor care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor;