Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce furnizori de servicii specializate pentru sitmularea ocupării nu se supun acreditării?

Nu se supun acreditării de către ANOFM frunizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale UE şi din SEE care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.