Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Cum pot găsi un loc de munca in străinătate?

Contactează un consilier Eures care îşi desfăşoară activitatea în toate agenţiile de ocupare a forţei de muncă, inclusiv la ANOFM. Datele de contact le găseşti pe http://eures.anofm.ro/contact.php

Ce servicii pot oferi consilierii EURES?

a)  servicii de informare şi consiliere privind condiţiile de viaţă şi de muncă din toate statele SEE
b)  sfaturi practice referitoare la oportunităţile de locuri de muncă

Cum pot utiliza site-ul EURES?

Înregistraţi-vă prin opţiunea "My EURES"- solicitanţi de locuri de muncă, creaţi-vă un CV într-o limbă de circulaţie europeană pentru a fi vizualizat de angajatorii înregistraţi pe acest portal şi de consilierii EURES care pot asigura angajatorii în identificarea candidaţilor potriviţi.

Cu ce le poate fi de folos angajatorilor serviciul EURES?

Angajatorii sunt asistaţi în găsirea persoanelor de care au nevoie pentru ocuparea posturilor vacante. Aceştia pot consulta consilierii EURES sau pot accesa portalul EURES European www.eures.europa.eu sau cel official al ANOFM www.eures.anofm.ro

Ce este EURES?

EURES reprezintă o reţea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulaţii a lucratorilor in cadrul Spaţiului European si Elveţia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare in cadrul acestei reţele sunt sindicatele, organizaţiile patronale si alţi actori implicaţi in piaţa muncii.
Reţeaua este coordonata de Comisia Europeana.

Care sunt obiectivele principale ale EURES?

a)  să informeze, să îndrume și să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători mobili cu privire la oportunităţile de a lucra în UE/SEE ca și despre condiţiile de muncă și de viață din spaţiul european;
b)  să ajute angajatorii dornici sa recruteze lucrători din alte țări ale SE;
c)  să ofere sfaturi si indrumare lucrătorilor și angajatorilor din regiunile transfrontaliere.

Calificările profesionale vor fi recunoscute în străinătate?

Dacă aţi obţinut o calificare profesională în ţara natală, aceasta este valabilă în orice alt stat membru.
Cetăţenii UE/SEE îşi pot exercita profesia în oricare din statele membre. In practică, ţara gazdă poate solicita diplome specific, titluri, certificate sau alte calificări pentru a putea accesa anumite locuri de muncă sau ocupaţii.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a fi considerată absolvent?

Are minimum 16 ani şi a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Ce facilităţi sunt acordate absolvenţilor?

În cazul unei angajări cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care absolventul este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, poate beneficia de o primă de încadrare, reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.